Dienstverlening > Resultaatafhankelijke beloning
Resultaatafhankelijke beloning

Door veel CAO partijen zijn / worden afspraken gemaakt waarmee alle werknemers  recht krijgen op een resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering met als doel:

  • Het binden en boeien van werknemers
  • Het faciliteren van flexibiliteit en mobiliteit
  • Het belonen van de performance op de afgesproken resultaten
  • Het faciliteren van ondernemerschap
Aanpak ontwerp nieuwe resultaatafhankelijke beloning
Stap 1: Formuleren jaardoelen / prestatie indicatoren
Stap 2: Weging prestatie-indicatoren
Niet elke prestatie-indicator weegt even zwaar. Daarom moeten de afgesproken prestatie-indicatoren gewogen worden en moet de zwaarte uitgedrukt worden in punten.
Stap 3: Kwantificering van de prestatie-indicatoren (voorbeeld)
Stap 4: Nagaan wat de behaalde prestaties zijn en vaststellen van de consequenties voor de hoogte van resultaatafhankelijke beloning zijn

Wat levert invoering van een nieuwe resultaatafhankelijke  beoordeling op:

  • Het stimuleren van de bijdrage van de medewerkers aan de realisatie van de ambities van de organisatie door het stellen van doelen ten aanzien van de bedrijfsvoering bijvoorbeeld op organisatie- en afdelingsniveau en op het vervolgens delen van de gerealiseerde resultaten.
  • Het verhogen van het bewustzijn bij medewerkers van de strategische punten in de bedrijfsvoering en het laten zien van de invloed van het eigen handelen op de bedrijfsvoering
  • Het ontstaan van inzicht in de samenhang tussen de strategische punten en de afgesproken prestatie-indicatoren
  • Levert een sterke bijdrage aan de optimalisatie van “binden en boeien” van de medewerkers

MTM Arbeidsvoorwaarden Management
De adviseurs van MTM Arbeidsvoorwaarden Management hebben ruime ervaring met de invoering van een resultaatafhankelijke beloning  in organisaties in diverse sectoren