Dienstverlening > Arbeidsvoorwaarden vernieuwing

Arbeidsvoorwaarden vernieuwing

Steeds vaker zijn organisaties op zoek naar moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden met als doel:

  • Het stimuleren van individuele verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid
  • Het bieden van ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling
  • Het stimuleren ondernemerschap.
Wat verstaan wij onder moderne arbeidsvoorwaarden

In onze visie moeten moderne arbeidsvoorwaarden:

  • Belonen in plaats van verzorgen
  • Zich kenmerken door individualisering en het verschuiven van de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de arbeidsvoorwaardenvorming naar de medewerker voor  de samenstelling van  een eigen arbeidsvoorwaardenpakket
  • Maatschappelijk ondernemerschap faciliteren en marktconform zijn.
  • Recht doen aan de toenemende diversiviteit en dynamiek binnen organisaties en de levensfase(n) van medewerkers
  • Recht doen aan de toenemende vraag naar eigen verantwoordelijkheid van de organisatie voor de inhoud van het werk, de arbeidsvoorwaarden en de ontwikkeling.

Hoe ziet de architectuur van de moderne arbeidsvoorwaarden eruit
De architectuur van moderne arbeidsvoorwaarden bestaat uit een basispakket arbeidsvoorwaarden aangevuld met een flexbudget en een levensloopbudget.
Een beperkt pakket primaire basisvoorzieningen wordt opgenomen in een nieuw op te zetten basispakket arbeidsvoorwaarden. De overige secondaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden vervallen of worden ondergebracht in het flexbudget en / of het  levensloopbudget.  De kosten van de secondaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden worden gekapitaliseerd en zijn beschikbaar voor inleg in het flexbudget en / of het levensloopbudget. Daarmee kunnen vooraf bepaalde en afgesproken aanvullende arbeidsvoorwaarden worden gekocht.

MTM Arbeidsvoorwaarden Management
De adviseurs van MTM Arbeidsvoorwaarden Management hebben ruime ervaring met het vernieuwen van CAO’s en eigen arbeidsvoorwaarden in organisaties in diverse sectoren