Dienstverlening > Formatiemanagement
Formatiemanagement

Functievorming en -waardering is een structureringsvraagstuk en is dus per definitie altijd gekoppeld aan uw eigen situatie. Uw organisatie is leidend voor de analyse, het formuleren van resultaten en competenties en de waardering van functies. Bovendien behoort het gehele proces ondersteund te zijn aan de uitgezette P&O beleidslijnen en zeker niet verstorend te zijn.

Aanpak van formatiemanagement
Stap 1: Organisatie analyse
Stap 2: Analyse huidige situatie
Stap 3: Standaardfuncties
Stap 4: Functie-indelingen
Stap 5: Functieniveau matrix
Stap 6: Communicatie

Wat levert invoering van formatiemanagement op

  • Een resultaatgericht en competentiegericht standaard functiegebouw
  • Een volledige, snelle en zorgvuldige implementatie van een dynamisch ingevuld standaard functiegebouw, inclusief kennis- en kwaliteitprofielen
  • Onderhoud van het functiebouwwerk eenduidig en eenvoudig en dus efficiënt
  • Werkmethode volgens de voorgeschreven of gehanteerde systematiek.
  • Direct inzicht in de gevolgen voor uw  loongebouw

MTM Arbeidsvoorwaarden Management
De adviseurs van MTM Arbeidsvoorwaarden Management hebben ruime ervaring met functievorming en functiewaardering in organisaties in diverse sectoren en met diverse systemen (FWG, CATS, ORBA)