Klantervaringen > Levensfasegericht personeelsbeleid

Levensfasegericht personeelsbeleid

“Levensfase gericht personeelsbeleid, is een dominant thema voor P&O-ers en managers.
Dus een groot aanbod aan cursussen overspoelt de markt. De 1 daagse van MTM vond ik een witte raaf onder het grote aanbod.
Een korte algemene oriëntatie op het thema wordt gevolgd door een op de eigen onderneming / branche georiënteerde aanpak
Die aanpak resulteert in een analyse die gericht is op de organisatie van de deelnemer.  De workshop levert op een concreet plan van aanpak dat  gericht is op knelpunten die in de eigen organisatie
(gaan ) spelen. De vertaling naar de vaak weerbarstige praktijk vindt reeds tijdens de workshop plaats”.