Dienstverlening > Levensfasegericht personeelsbeleid

Levensfasegericht personeelsbeleid

Levensfasegericht personeelsmanagement
Veel CAO partijen zijn overeengekomen de aantrekkelijkheid van het werken te verhogen door voor alle werknemers  levensfasegericht personeelsbeleid in te voeren met als doel:
Het realiseren van een duurzame en optimale inzetbaarheid van alle werknemers, door rekening te houden met hun leeftijd en daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften.

Aanpak door MTM Arbeidsvoorwaarden management
Voor de analyse van de problemen met en het voorstellen voor maatregelen ter verbetering van deze duurzame en optimale inzetbaarheid zal door MTM Arbeidsvoorwaarden Management de 4 A's (Arbeidsomstandigheden: zoals fysieke omstandigheden en arbeidstijden.  Arbeidsinhoud: onder andere regelmogelijkheden, functieroulatie en mobiliteit. Arbeidsvoorwaarden: onder meer levensloopsparen en flexibele arbeidsvoorwaarden. Arbeidsverhoudingen: onder andere stijl van leidinggeven, persoonlijke ontwikkelingsplannen en organisatiecultuur)  worden ingezet.

Workshop levensfasegericht personeelsbeleid
Maar hoe pakt u dit aan? Tijdens de workshop levensfasegericht personeelsbeleid krijgt u de antwoorden. De workshop is praktisch opgezet en geeft u inzicht in de mogelijkheden van levensfasegericht personeelsbeleid en de handvaten om er actief mee aan de slag te gaan.

In-company
De workshop  levensfasegericht personeelsbeleid wordt georganiseerd in de vorm van een in-company workshop.

Doelgroep
HR-managers, HR-adviseurs, HR-werknemers, management, OR leden

Programma
De workshop levensfasegericht personeelsbeleid bestaat uit een x twee dagdelen. Aan de orde komen in ieder geval de volgende thema's:

  • Levensfasegericht personeelsbeleid (theoretisch kader)
  • Formuleren doelstelling levensfasegericht personeelsbeleid
  • Bespreking output levensloop organisatiescan (inzoomen op de eigen levensloopproblemen)
  • Verdiepen van de benoemde problemen aan de hand van de kwaliteit van de arbeid (4 A's)
  • Concretisering levensfasegericht personeelsbeleid. De eigen levensloopproblemen worden
  • omgezet in concrete plannen van aanpak.

MTM Arbeidsvoorwaarden Management
De adviseurs van MTM Arbeidsvoorwaarden Management hebben ruime ervaring met de invoering van levensfasegericht personeels management  in organisaties in diverse sectoren