Meer info

Waarom slim arbeidsvoorwaarden ontwikkelen

Werknemers

 • Werknemers zijn mondiger geworden en zijn beter in staat en bereid om zelf keuzen te maken en / of te onderhandelen met hun werkgever over hun arbeidsvoorwaarden.
 • Toenemende individualisering als gevolg waarvan werknemers, afhankelijk van hun persoonlijke situatie verschillende wensen op het punt van arbeidsvoorwaarden willen inlossen
 • De eisen, aan werknemers gesteld, worden steeds hoger. Van hen wordt steeds meer een ondernemende manier van werken gevraagd

Werkgevers

 • Het sociale stelsel waarbinnen werkgevers moeten functioneren dat als (fors) belemmerend wordt ervaren voor de realisatie van de business opgaven, strategische keuzen en dus voor de
  uitvoering van de gewenste organisatieontwikkelingsprocessen.
 • De behoefte aan eenvormigheid bij werkgevers neemt af en maakt plaats voor de behoefte aan onderscheidende arbeidsvoorwaarden
 • De ontoegankelijke,  gedetailleerde en in vergaande mate gestandaardiseerde (collectieve) arbeidsvoorwaarden waarbij voor ondernemerschap, marktconformiteit en ‘couleur locale’ geen plek is.

Waarin onderscheid MTM Arbeidsvoorwaarden Management zich

 • Gezamenlijk (werkgever en werknemers) ontwikkelen van arbeidsvoorwaarden 
 • Herschikking van de arbeidsvoorwaarden op basis van eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid
 • Focus op resultaatgerichtheid, flexibiliteit, brede inzetbaarheid en gezond werkend ouder worden
 • Praktisch maatwerk vanuit een ruime praktijkervaring