Nieuwe werkkosten regeling “dwingt” tot heroriëntatie van de bestaande arbeidsvoorwaarden regelingen

Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen Iedere organisatie moet dit jaar een keuze maken of het huidige systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen wordt voortgezet of dat per 1 januari 2011 de werkkosten regeling wordt ingevoerd. Dat betekent werk aan de winkel.
Omdat vrije vergoedingen en verstrekkingen in de nieuwe werkkostenregeling boven de vrije ruimte met 80% belast kunnen worden is het verstandig alle arbeidsvoorwaardenregelingen eens goed onder de loep te nemen en aan te passen aan de actualiteit.
De Werkkostenregeling ‘dwingt’ tot deze heroriëntatie.

Maak daarom een stappenplan waarin u vastlegt wie wat doet en schakel desgewenst de hulp in van ons. 

Stappenplan.

Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen

Stap 2: deel de kosten in
Let op: Niet alle vergoedingen en verstrekkingen vallen straks onder de werkkostenregeling. Of de werkkostenregeling interessant voor u is, hangt af van de kostenvergoeding die u nu betaalt: welke vergoedingen/verstrekkingen zouden onder de regeling gaan vallen?

Stap 3: bepaal de loonsom

Stap 4: aanpassing arbeidsvoorwaarden
Het kan zijn dat u door de werkkostenregeling bestaande arbeidsvoorwaarden moet aanpassen. Hiervoor is een analyse van de arbeidsvoorwaarden nodig. Ook wanneer u de arbeidsvoorwaarden niet aanpast, wat zijn dan de kosten voor en  na 2011

Stap5: bepaal de kansen en bedreigingen van de Werkkostenregeling
Moet de werkkostenregeling vanaf 1 januari 2011 worden ingevoerd?Zo ja welke maatregelen moeten dan dit jaar nog getroffen worden? Of is het verstandiger gebruik te maken van de overgangsregeling?

Stap 6: overleg met de personeelsvertegenwoordigers
Wanneer U de arbeidsvoorwaarden aanpast heeft u in de meeste gevallen toestemming nodig van uw personeelsvertegenwoordigers. Overleg daarom tijdig met uw werknemers en/of de ondernemingsraad.