Disclaimer

U kunt aan de op deze site opgenomen informatie geen rechten ontlenen. Evenmin kan MTM aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.
Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.