Dienstverlening > Flexibele salarisschaal systematiek
Flexibele salarisschaal systematiek

Flexibele salarisschaal systematiek
Door veel CAO partijen zijn / worden afspraken gemaakt om voor alle werknemer een nieuwe flexibele salarisschaal systematiek in te voeren met als doel:

 • Het binden en boeien van werknemers
 • Het faciliteren van flexibiliteit en mobiliteit
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van de individuele performance van werknemers
 • Het faciliteren van ondernemerschap
 • Het belonen op basis van competenties

Wat zijn de kenmerken van een flexibele schaal systematiek:
De flexibele schaal systematiek beloont voor de volgende aspecten:

 • Ontwikkeling van kwalificaties door de werknemer
 • Ontwikkeling van kwalificaties  vertaalt zich in ontwikkeling van het vaste salaris
 • In de salarisschalen worden geen schaaltreden aangegeven, doch alleen het schaalmaximum en het schaalminimum. De hoogte van een salarisverhoging kan derhalve variëren

Aanpak ontwerp nieuwe flexibele salarisschaal systematiek
Stap 1: Inventarisatie
Stap 2:
Benchmark
Stap 3: Functieniveaubepaling
Stap 4: Beloningsniveaubepaling
Stap 5: Inrichten flexibele salarisschaal systematiek
Stap 6: Overgang naar de nieuwe flexibele salarisschaal systematiek

Wat levert invoeren van de nieuwe flexibele salarisschaal systematiek op:

 • Een op de verantwoordelijkheden van de functie toegesneden en marktconforme wijze van belonen
 • Een goede performance op ontwikkeling in de functie geeft aanleiding tot een beloning die daarmee in overeenstemming is.
 • Een slechte performance heeft consequenties voor de beloning en zal in geval van een structureel tekortschietende performance leiden tot passende maatregelen.
 • Levert een sterke bijdrage aan de optimalisatie van “binden en boeien” van de medewerkers

MTM Arbeidsvoorwaarden Management
De adviseurs van MTM Arbeidsvoorwaarden Management hebben ruime ervaring met de invoering van de flexibele salarisschaal systematiek in organisaties in diverse sectoren.