Dienstverlening > Arbeidstijdenmanagement

Arbeidstijdenmanagement

Steeds vaker worden in CAO’s afspraken gemaakt over zelf roosteren. Hiermee willen werkgevers en werknemers de werktijden flexibiliseren met als doel:

  • Het verhogen van de efficiency en productiviteit
  • Het extra motiveren van medewerkers

Met zelf roosteren creëert de organisatie een moderne werkomgeving, waarin individuele verantwoordelijkheid, persoonlijke aanspreekbaarheid, ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling belangrijke kernwaarden zijn. Het biedt de individuele medewerker bovendien de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren.

Zelf roosteren is voor veel organisaties nog onbekend terrein. Een goede manier om het werk en de inzet van werknemers te organiseren is de zogenaamde jaarurensystematiek. Deze methode brengt werk en mensen samen waarbij het wisselende werkaanbod én de variabele personele beschikbaarheid uitstekend samengaan.

Wat levert invoeren van de jaarurensystematiek op

  • Flexibeler inzet van capaciteit over het hele jaar
  • Adequatere bezetting gedurende pieken en dalen in het werk
  • Betere afstemming tussen werk en privé
  • Betere afstemming over te werken uren tussen deelnemers
  • Meer inzicht bij medewerkers over aantal te werken uren

MTM Arbeidsvoorwaarden Management
De adviseurs van MTM Arbeidsvoorwaarden Management hebben ruime ervaring met de invoering van arbeidstijdenmanagement  in organisaties in diverse sectoren