Dienstverlening > Flexmanagement
Flexmanagement

Het opstellen van arbeidsvoorwaarden gebeurt steeds vaker op decentraal niveau. Dat stelt werkgevers en werknemers in staat om binnen de eigen organisatie afspraken te maken die tegemoetkomen aan de individuele wensen en behoeften van medewerkers.  Flexmanagement is daarbij een aantrekkelijke methode die werkgevers extra mogelijkheden biedt om kostenneutraal talent en expertise te binden en te behouden.

Met de invoering van Flexmanagement kan iedere werknemer per kalenderjaar geld uit een persoonlijke flexbudget aanwenden voor (netto) bestedingen aan (fiscaal goedgekeurde) bestedingsdoelen. Dit kan doordat werknemers vooraf afstand doen van gedefinieerde geld- / tijd bronnen waardoor het overeenkomstige bedrag in het flexbudget wordt gestort. De werknemer kan dan het geld in het flexbudget naar eigen inzicht besteden aan het ‘kopen’ van de gewenste arbeidsvoorwaarden.

Wat is flexmanagement

       

Wat levert invoeren van flexmanagement op

  • Het arbeidsvoorwaardenpakket is beter afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de medewerkers
  • Doordat de medewerker zelf kiest hoe de arbeidsvoorwaarden ingekocht worden, ontstaat op werknemersniveau eigenaarschap voor de pakketinrichting
  • Door de flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden kan de organisatie zich onderscheiden van andere werkgevers

MTM Arbeidsvoorwaarden Management
De adviseurs van MTM Arbeidsvoorwaarden Management hebben ruime ervaring met de invoering van flexmanagement  in organisaties in diverse sectoren